Travel Archive

Mùa Hè Xanh tại Lạng Sơn 2013

Chiến dịch Mùa hè xanh 2013 từ ngày 08/07/2013 đến 17/07/2013 tại xã Nhất Tiến – Bắc Sơn – Lạng Sơn Một số hoạt động tình nguyện: Thu hoạch lúa, ngô, dọn bùn lầy sau lũ, tổ chức sinh hoạt giao lưu …

Cô đơn là gì ?

Giữa dòng đời xô đẩy bon chen có khi nào bạn cảm thấy cô đơn. Cô đơn là gì? Cô đơn là khi ta đi ngoài đường đông đúc nhưng cảm thấy lạc lõng Cô đơn là khi đi trên đường thấy …