Cô đơn là gì ?

co-don

Giữa dòng đời xô đẩy bon chen có khi nào bạn cảm thấy cô đơn. Cô đơn là gì?
Cô đơn là khi ta đi ngoài đường đông đúc nhưng cảm thấy lạc lõng
Cô đơn là khi đi trên đường thấy người ta có đôi có cặp còn bạn thì chỉ một mình
Cô đơn là khi ngồi 1 chỗ nghe tiếng mưa và nhớ về những kỷ niệm đã qua
Cô đơn là khi ở giữa những người thân quen mà vẫn cảm thấy cô quạnh

Bản chất con người là một cá thể độc lập, cho đi hay nhận lại bao nhiêu cũng không thấy đủ
Cô đơn hay không là từ lòng mình, con đường đi là do ta chọn

Hãy chấp nhận nó như một điều tất yếu của cuộc sống, cảm nhận và trường thành.