Dữ liệu an toàn và phát triển

Ít ngày trước mình bị sự cố và mất đi một lượng dự liệu lớn
Sự cố khi mình gặp phải là ổ cứng bị cháy và mất toàn bộ dữ liệu, mình cố gắng khôi phục nhưng không được

backup-data

Các dữ liệu bị mất:
Các bản backup website, diễn đàn mình quản lý từ 2008 đến nay
Hình ảnh mà mình đã chụp từ năm 2008 đến hết năm 2012
Toàn bộ file văn bản, video, nhạc… đều bị mất
Tất cả gần như phải làm lại từ đầu

Bài học:
Tạo thói quen sử dụng, phân loại và lưu trữ khoa học
Backup và lưu trữ dữ liệu ở ít nhất 2 nơi khác nhau
Lưu trữ online để có thể sử dụng ở nhiều nơi mà không cần mang theo thiết bị lưu trữ
Lưu ý những dữ liệu chỉ có 1 bản duy nhất
Sử dụng thiết bị lưu trữ tốt, để ở những nơi an toàn
Các thông tin nhạy cảm như mật khẩu, dữ liệu cá nhân… phải được mã hoá cài đặt mật khẩu để xem
Không nén dữ liệu để đảm bảo dữ liệu nguyên bản được lưu giữ tốt nhất, tránh lỗi
Mạng xã hội là một nơi chia sẻ tốt nhưng không phải là nơi lưu trữ tốt
Không nên cho người khác sử dụng máy tính cá nhân

Sự cố về thiết bị này đã cho mình thấy tầm quan trọng của sự an toàn dữ liệu. Và sẽ không bao giờ xảy ra trường hợp tương tự.