Tây Bắc 09/2013

Chuyến đi Tây Bắc tháng 09 năm 2013 cho mình thấy nhiều thứ mà trước đây chưa từng thấy để lại …

Thái Bình 08/2013

Thái Bình là điểm đến trong tháng 8 Ở nhờ nhà một người bạn, tham gia các hoạt động tình nguyện …

Thanh Hoá 07/2013

Đây là chuyến đi 3 ngày vào Thanh Hoá bằng xe máy. Hơn nửa năm trước trên đường lấy lấy máy …

Sống ảo

Sống ảo là gì? Là những thứ bạn nghĩ và thể hiện là bạn có nhưng thực chất thì không có. …