thái bình Archive

Thái Bình 08/2013

Thái Bình là điểm đến trong tháng 8 Ở nhờ nhà một người bạn, tham gia các hoạt động tình nguyện và đi chơi Một vài hình ảnh của chuyến đi Thái Bình Ra biển chơi Khi về có quà nhưng lại …