tình nguyện Archive

Mùa Hè Xanh tại Lạng Sơn 2013

Chiến dịch Mùa hè xanh 2013 từ ngày 08/07/2013 đến 17/07/2013 tại xã Nhất Tiến – Bắc Sơn – Lạng Sơn Một số hoạt động tình nguyện: Thu hoạch lúa, ngô, dọn bùn lầy sau lũ, tổ chức sinh hoạt giao lưu …