Thất bại là gì?

nga_roi_dung_len

Thất bại là khi bạn ngã mà không đứng được dậy
Cuộc sống có ngày và đêm, có lúc sáng lúc tối, cuộc đời lúc lên voi lúc xuống chó. Trên con đường ta đi cũng vậy, có lúc vấp ngã có khi nhầm đường nhưng điều quan trọng là hành động sau khi vấp ngã đó
Trong cuộc sống thì vấp ngã, mắc sai lầm là chuyện bình thường nó diễn ra thường xuyên ngay cả khi bạn nhận ra và không nhận ra.
Khi ngã mà úp mặt xuống không đứng dậy đi tiếp thì đó là thất bại, còn nếu bạn tiếp tục bật dậy đi tiếp thì sẽ không có thất bại
Điểm mấu chốt ở đây là cách bạn nghĩ và phản ứng của bạn trước mỗi khó khăn. Nó có thể giết chết bạn nếu bạn buông xuôi nhưng nếu quết tâm thì bạn sẽ tiếp tục chọn được con đường đi khác. Nghĩ về tương lai để thấy động lực tiến bộ

Những sai lầm mình đã mắc phải gây ra nhiều lần đau điếng
Nghĩ là có thể tự làm mọi việc
Không quyết đoán khi loại bỏ những thứ không phù hợp
Đánh giá thấp những trở ngại

Làm thế nào khi vấp ngã
Theo mình thì làm như sau:
1. Xác định nguyên nhân và trở ngại
2. Xác định lại bản thân và định hướng
3. Nghĩ về tương lai và đứng dậy thôi